IMENIK FF

Vsi zapolseni na fakulteti so v AD - Active Directory. AD je centralizirani imeniški sistem pravic. Preko AD je fakulteta povezana z Univerzo v Ljubljani in ostalimi članicami.

Sprememba gesla

Če pri spremembi gesla prihaja do težav se pomoč poišče v RC. VSE uporabnike vljudno naprošamo, da se potrudijo in geslo spremenijo sami, ker vas je 705.

Geslo se lahko kadarkoli spremeni preko spletnega vmesnika ali po prijavi v računalnik na fakulteti.

Geslo je veljavno 1 leto. Tekom istega dne se ga lahko spremeni samo enkrat.

Računalnik

Po prijavi v računalnik kombinacija tipk ctrl+alt+del odpre okno, kjer se izbere Spremeni geslo. Potrebno je vnesti trenutno geslo in dvakrat novo geslo.

Novo geslo, dolgo najmanj osem znakov, mora vsebovati velike in male tiskane črke in številke.

Če je geslo poteklo se ob prijavi samodejno pojavi okno z vnosnimi polji za spremembo gesla.

Spletni vmesnik

Geslo je možno spremeniti tudi preko https://sts.uni-lj.si/adfs/portal/updatepassword Vnese se uporabniško ime, staro geslo in dvakrat novo geslo. Pravila so enaka kot pri spremebi gesla na računalniku.

Prijava

Uporabnik Janez Novak se prijavi:

uporabniškoIme: novakj@ff.uni-lj.si
geslo:∗∗∗∗∗∗∗∗

Uporabniško ime sestoji iz priimekprvačrkaimena@domenačlanice. S članico je seveda mišljena Filozofska fakulteta, kot članica Univerze v Ljubljani, s krovno domeno uni-lj.si.

Prijava s to obliko je ustrezna za računalnike na fakulteti, intranet, Eduroam, VIS, ePošto, Office 365, GC, eUčenje, Arnes AAI

Ko se geslo spremeni ga je potrebno ponovno vnesti povsod kjer je v uporabi.

Če ima brskalnik geslo v spominu, kar odsvetujemo, mu je po spremembi prvo potrebno povedati naj ga pozabi.

V brskalniku Firefx je postopek ToolsOptionszavihek Privacy & SecuritySaved Logins…Remove

V brskalniku Internet Explorer je postopek OrodjaInternetne možnostizavihek VsebinaSamodokončanje NastavitveUpravljanje gesel

V brskalniku Edge je postopek MenuSettingszavihek ProfilesPasswords

Shramba za gesla

Geslo (in uporabniško ime) za: tri različne poštne račune, domači računalnik, službeni računalnik, telefon, spletne nakupe, Skype, sosedov internet, spletno bančništvo, Twitter, FB… naj NE bo enako. Če za vse storitve uporabljate enako geslo ste izredno ranljivi.

Nekoliko nadležno je v glavi imeti 10+ različnih kombinacij uporabniških imen in ustrezno kompleksnih 8+ mestnih gesel, ki se jih vsake nekaj tednov/mesecev spremeni.

Zato se uporabi program KeePass, ki ustvari datoteko, v katero se zapiše podatke za avtorizacijo. Poznati je potrebno samo 1 geslo, s katerim se dostopa do vseh ostalih gesel. Datoteka je kriptirana.

Nova datoteka

Program se dobi na http://keepass.info/download.html, pri čemer se izbere Portable (2.x). Po končanem prenosu se KeePass-2.x.x.zip ekstrahira v poljubno mapo. To je lahko tudi mapa na USB ključu. Program se zažene z dvojnim klikom na KeePass.exe. Ob prvem zagonu se strinja s preverjanjem za posodobitvami.

FileNewpomembno sporočiloOKizbor mestaMaster passwordOKSkip

Nastane datoteko s končnico kdbx. To je datoteka v kateri bodo shranjena uporabniška imena, gesla in ostali pripadajoči detajli. Varnostna kopija te datoteke je samoumevna.

Master password je geslo, ki ga je potrebno vpisati vsakič, ko se želi dostopati do vsebine datoteke. Master password je zapisan v glavi uporabnika in nikjer drugje. Master password ima več kot deset znakov in vsebuje velike črke, male črke, številke in posebne znake.

POZABLJEN MASTER PASSWORD = VEČNA IZGUBA DOSTOPA DO VSEBINE DATOTEKE

Že obstoječo datoteko ali dodatno datoteko se odpre: **FileOpenOpen File pri čemer se izbere želeno kdbx datoteko. Program se redno posodablja. Ob vsaki posodobitvi je postopek enak: prenos s spleta, ekstrahiranje, FileOpen kdbx datoteko.

Dodajanje vnosa

Vsaka datoteka ima lahko skupine. Vsaka skupina ima lahko podskupine. Skupine so kot mape in podmape. Vsaki skupini se lahko dodeli vnose.

Prvo se izbere skupino in nato klik na rumeni ključ Add Entry. Nastavi se ime vnosa, uporabniško ime in dvakrat isto geslo. Po želji se lahko doda tudi URL, dodatne opombe in določi datum - kdaj bi bilo geslo dobro/potrebno spremeniti.

Alternativno se lahko stvarjenje gesla prepusti programu, ki vedno samodejno ustvari geslo za vsak nov vnos.

Vnos se potrdi z OK, na kar je potrebno spremembo še SHRANITI s klikom na ikono diskete ali FileSave. Spremembe niso zavedene, dokler niso shranjene!

Za vpogled v obstoječi vnos se dvakrat klikne na le tega in nato z enojnim klikom na ikono s tremi pikami. To bo prikazalo geslo. Pod to ikono so napredne možnosti, uporaba katerih zahteva previdnost, saj se lahko z napačnim klikom prepiše obstoječe geslo. Prepis seveda ni zaveden dokler ni shranjen.

Hitrejša pot: desni klik na vnos in nato v meniju Copy User Name, ter Copy Password.

Program nudi več kot pa je na kratko opisano tukaj. Pred resno rabo se svetuje igranje z nastavitvami in funkcionalnostjo.

Za to storitev je na voljo pdopora v RC.

CTRL+ALT+DEL Spletni vmesnik Nova dototeka Dodajanje skupine Nov vnos