IMENIK FF

Poverilnice

Novak Janez

Uporabniško ime: novakj@ff.uni-lj.si
Geslo: ∗∗∗∗∗∗∗∗

Prijava s to obliko je ustrezna za računalnike na fakulteti, intranet, Eduroam, VIS, ePošto, Office 365, GC, eUčenje, Arnes AAI

Geslo

Prosimo, da se potrudite in geslo spremenite sami, ker vas je 700+

Geslo se lahko kadarkoli spremeni preko spletnega vmesnika.

Geslo je veljavno 1 leto. Tekom istega dne ga je možno spremeniti samo enkrat. Geslo mora imeti vsaj osem znakov, velike in male črke, številke.

Spletni vmesnik

https://sts.uni-lj.si/adfs/portal/updatepassword

Vnese se uporabniško ime, staro geslo in dvakrat novo geslo.

Brskalniki

Ko se geslo spremeni ga je potrebno ponovno vnesti povsod kjer je v uporabi.

Če ima brskalnik geslo v spominu, kar se odsvetuje, je brskalniku po spremembi prvo potrebno povedati naj ga pozabi.

Firefox

Tools ➤ Options ➤ Privacy & Security ➤ Saved Logins

Edge

Menu ➤ Settings ➤ Profiles ➤ Passwords

Chrome

Profile ➤ Passwords

Hramba gesel

Gesla za različne storitve naj ne bodo enaka!

Večje število uporabniških imen in ustrezno kompleksnih gesel se hrani v šifrirani obliki.

Za ta namen se uporabi program KeePass, ki ustvari šifrirano datoteko, v kateri so shranjene poverilnice. Poznati je potrebno samo eno geslo, s katerim se dostopa do vseh ostalih gesel.

Nova datoteka

Program se dobi tukaj, pri čemer se izbere Portable (2.x).

Po končanem prenosu se KeePass-2.x.x.zip ekstrahira v poljubno mapo. To je lahko tudi mapa na USB ključu. Program se zažene z dvojnim klikom na KeePass.exe. Ob prvem zagonu se strinja s preverjanjem za posodobitvami.

File ➤ New ➤ pomembno besedilo ➤ OK ➤ izbor mesta ➤ Master password ➤ OK ➤ Skip

Izbor mesta je poljubna lokacija.

Nastane datoteko s končnico kdbx. To je datoteka v katero se shranijo uporabniška imena, gesla in ostali pripadajoči detajli. Varnostna kopija te datoteke naj bo samoumevna.

Master password je geslo, ki ga je potrebno vpisati vsakič, ko se želi dostopati do vsebine datoteke. Master password je zapisan v glavi uporabnika in nikjer drugje. Master password ima več kot deset znakov in vsebuje velike črke, male črke, številke in posebne znake.

POZABLJEN MASTER PASSWORD = VEČNA IZGUBA DOSTOPA DO VSEBINE DATOTEKE

Program se redno posodablja. Po prenosu in ekstrahiranju nove verzije se v KeePass odpre že obstoječo kdbx datoteko.

File ➤ Open ➤ Open File

Dodajanje vnosa

Vsaka datoteka ima lahko skupine. Vsaka skupina ima lahko podskupine. Skupine so kot mape in podmape. Vsaki skupini se lahko dodeli vnose.

Prvo se izbere skupino in nato klik na rumeni ključ Add Entry. Nastavi se ime vnosa, uporabniško ime in dvakrat isto geslo. Po želji se lahko doda tudi URL, dodatne opombe in določi datum - kdaj bi bilo geslo dobro/potrebno spremeniti.

Alternativno se lahko stvarjenje gesla prepusti programu, ki vedno samodejno ustvari geslo za vsak nov vnos.

Vnos se potrdi z OK, na kar je potrebno spremembo še SHRANITI s klikom na ikono diskete ali

File ➤ Save

Spremembe niso zavedene, dokler niso shranjene

Za vpogled v obstoječi vnos se dvakrat klikne na le tega in nato z enojnim klikom na ikono s tremi pikami. To bo prikazalo geslo. Pod to ikono so napredne možnosti, uporaba katerih zahteva previdnost, saj se lahko z napačnim klikom prepiše obstoječe geslo. Prepis seveda ni zaveden dokler ni shranjen.

Hitrejša pot

desni klik na vnos ➤ Copy User Name ➤ Copy Password

Pred resno rabo se svetuje igranje z nastavitvami in funkcionalnostjo.