logo

IT CENTER

SISTEMSKI ADMINISTRATOR

DANE

Tel:1081

Vodja IT centra. Načrtovanje IT, strežniki in mrežne oprema. Kontakt za:

 • ponudbe za računalniško opremo
 • težave z delovanjem omrežja
 • težave z delovanjem strežnikov
 • pozabljeno geslo

WEB ADMINISTRATOR

UROŠ

Tel:1082

Tehnična administracija spletne strani FF in intraneta. Kontakt za:

 • pomoč pri rabi intranet obrazcev
 • tehnične težave s spletno stranjo
 • pozabljeno geslo

MOODLE ADMINISTRATOR

MITJA

Tel:1464

Upravljanje sistema za spletno podprto učenje. Kontakt za:

 • vse v okviru sistema Moodle

VIS ADMINISTRATOR

LEOPOLD

Tel:1080

Pisarno ima v pritličju, znotraj vetrolova, soba 38. Kontakt za:

 • tehnična podpora za VIS

TEHNIK

ALBERT

Tel:1083

Pomoč vsem uporabnikom. Kontakt za:

 • splošna in specifična podpora
 • računalniki v predavalnicah

IT HIŠNIK

ROK

Tel:1465

Pomoč vsem uporabnikom. Kontakt za:

 • splošna in specifična podpora
 • reklamacije
 • kiosk računalniki na hodnikih in v knjižnicah
 • ta spletna stran

Naročilo opreme

Naročilo opreme je birokratski postopek. Pri nas se opravi samo del tega postopka - priskrbi se ponudbo. Zahtevo za pridobitev ponudbe se preko fakultetnega poštnega naslova odda vodji centra - Dane Filippini Tel:1081 V njegovi odsotnosti to ureja Uroš Škrjanc Tel:1082 Sprejema se samo zahteve, ki pridejo s fakultetnega poštnega naslova.

Zakonodaja ne dopušča naročila točno določenega predmeta, razen v primeru, ko ni na voljo ekvivalent. Zahteva se lahko tehnične specifikacije. Ponudniki, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo, imajo 1 teden časa za odgovor na povpraševanje. Tega časovnega roka ni možno skrajšati.

Izbrano ponudbo dobite po elektronski pošti. Po prejetju ponudbe pripravite zahtevek za naročilnico. Opremo naroči Mitja Zaplatil, soba 033, pri katerem opremo tudi prevzamete.

Za vse ostale podrobnosti se obrnite na oddelčno tajništvo.

Servis opreme

KAJ

Servisira se računalniško opremo, ki je osnovno sredstvo FF. O servisu govorimo, kadar je potrebno opremo fizično odpreti. Tablic, zaslonov in prenosnikov, ki so izven garancije, se ne servisira.

IZVEDBA

Če je oprema v garanciji (3 leta), servis v roku 45 dni opravi pooblaščeni serviser. Izven garancije se servis izvaja v RC. Pri servisu izven garancije mora uporabnik pokriti stroške materiala.

NEVŠEČNOSTI

Na čas izvajanja garancijskega servisa nimamo vpliva! Zagatam se uporabnik izogne z rednimi varnostnimi kopijami. Za podatke ne odgovarjamo. Vaši podatki, vaša odgovornost!