IT CENTER

SISTEMSKI ADMINISTRATOR

DANE

Tel: 1081

Vodja IT centra. Načrtovanje IT, strežniki in mrežne oprema. Kontakt za:

 • ponudbe za računalniško opremo
 • težave z delovanjem interneta
 • težave z delovanjem strežnikov

WEB ADMINISTRATOR

UROŠ

Tel: 1082

Tehnična izdelava spletne strani FF in intraneta. Kontakt za:

 • pomoč pri rabi spletnih obrazcev
 • objave na spleti strani

MOODLE ADMINISTRATOR

MITJA

Tel: 1464

Upravljanje sistema za spletno podprto učenje. Kontakt za:

 • vse v okviru sistema Moodle

VIS ADMINISTRATOR

LEOPOLD

Tel: 1080

Pisarno ima v pritličju, znotraj vetrolova, soba 38. Kontakt za:

 • študentski informacijski sistem

TEHNIK

ALBERT

Tel: 1083

Pomoč vsem uporabnikom. Kontakt za:

 • splošna in specifična podpora
 • računalniki v predavalnicah

TEHNIK

ROK

Tel: 1465

Pomoč vsem uporabnikom. Kontakt za:

 • splošna in specifična podpora
 • reklamacije
 • kiosk računalniki na hodnikih in v knjižnicah
 • e-pomoc

NAROČILO OPREME

Naročilo opreme je birokratski postopek. Pri nas se opravi samo del tega postopka - priskrbi se ponudbo. Zahtevo za pridobitev ponudbe se v ali ustni ali pisni obliki odda vodji centra - Dane Filippini. V njegovi odsotnosti to ureja Uroš Škrjanc.

Zakonodaja ne dopušča naročila točno določenega predmeta, razen v primeru, ko ni na voljo ekvivalent. Ponudniki, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo, imajo 1 teden časa za odgovor na povpraševanje. Tega časovnega roka ni možno skrajšati. O ponudbi obvestimo naročnika. Če naročnik ni dosegljivi gre ponudba v oddelčno tajništvo oziroma v oddelčni poštni predal.

Za vse ostale podrobnosti se obrnite na oddelčno tajništvo.

SERVIS OPREME

Kaj

Servisira se računalniško opremo, ki je osnovno sredstvo FF. O servisu govorimo, kadar je potrebno opremo fizično odpreti. Tablic, zaslonov in prenosnikov, ki so izven garancije, ne servisiramo.

Izvedba

Če je oprema v garanciji (3 leta), servis v roku 45 dni opravi pooblaščeni serviser. Izven garancije se servis izvaja v RC. Pri servisu izven garancije mora uporabnik pokriti stroške materiala.

Nevšečnosti

Na čas izvajanja garancijskega servisa nimamo vpliva! Zagatam, glede podatkov, se uporabnik izogne z rednimi varnostnimi kopijami. Za podatke ne odgovarjamo. Vaši podatki, vaša odgovornost!