VOLITVE

Elektronske volitve se izvaja preko sistema Simply Votig, v sodelovanju z UL.

Možne so raznovrstne volitve/potrjevanja, kot recimo volitve dekana/je, senata, upravnega odbora, študentskega sveta, predstojnikov/ic, predstavnikov/ic, namestnikov/ic, itd.

Kontakt: Rok

Tel:1465
Lokacija: 346

Splošno

Potrebuje se naslov volitev, datum in uro začetka, datum in uro konca.

Po želji se lahko doda poljubno spremno besedilo, ki ga vidijo vsi elektorji.

Glasovanje vedno poteka preko https://uni-lj.simplyvoting.com

Poverilnice so identične prijavi v VIS.

Elektorji

En segment

V primeru enega segmenta, kadar lahko vsi elektorji glasujejo za vsa vprašanja, se za vsakega elektorja potrebuje:

Uporabniško Ime, Ime, Priimek

To so trije stolpci, ki jih pošljete v excel tabeli. Brez nazivov.

Uporabniška imena so edini obvezni podatek in morajo biti točna!

Več segmentov

Kadar je segmentov več, ko so vprašanja recimo vezana na različne oddelke ali kadar imamo uteži, se za vsakega elektorja potrebuje:

Uporabniško Ime, Ime, Priimek, Segment

To so štirje stolpci, ki jih pošljete v excel tabeli. Brez nazivov.

V tem primeru so obvezni podatek uporabniška imena in segmenti.

Segment je recimo ime oddelka ali skupine volivcev. Vsi segmenti morajo biti zapisani na točno enak način, brez šumnikov, ker jih sistem ne razume.

Primer: Oddelek za Prevajalstvo in Prevajalstvo bo sistem razumel kot dva različna segmenta, kar je problem, ker ne gre za točno enak zapis.

Posamezni elektor je lahko član večih segmentov. V tem primeru so imena segmentov v excel celici med sabo ločena s podpičjem, brez presledkov.

Vprašanja

Volitve morajo imeti vsaj eno vprašanje. Vsako vprašanje potrebuje naslov in vsaj eno opcijo.

Po želji se lahko doda poljubno spremno besedilo, ki ga vidijo vsi elektorji za izbrani segment.

Opcije so tisto, za kar elektorji glasujejo.

Opcije so recimo ZA, PROTI ali IME. Spremno besedilo je lahko recimo lista z imeni, ki jo je potrebno potrditi.

Ime kandidatov na vprašanjih naj vsebuje naziv in ostale informacije, ki se vam zdijo potrebne. Vrstni red opcij določite vi.

Potrjevanje

Pred končnim potrjevanjem volitev boste v pregled dobili vzorec glasovnice. Ko boste glasovnico potrdili se priprava volitev zaključi = volitve so razpisane.

Po razpisu volitev sprememba vprašanj [glasovnice] ni več možna.

Je pa še vedno možno dodati ali odstraniti elektorje, ter spremeniti datum in uro začetka in konca volitev. Volitve se prav tako lahko kadarkoli predčasno začne ali zaključi.

Rezultati

Rezultate volitev boste v PDF dobili po elektronski pošti.