NAKUP

Nakup opreme je birokratski postopek. Pri nas se opravi samo del tega postopka - priskrbi se ponudbo.

Zahtevo za pridobitev ponudbe se preko fakultetnega poštnega naslova odda vodji centra - Dane Filippini

Tel:1081
Lokacija: 346

Sprejema se samo zahteve, ki pridejo s fakultetnega poštnega naslova.

Zakonodaja ne dopušča naročila točno določenega predmeta, razen v primeru, ko ni na voljo ekvivalent.

Zahteva se lahko tehnične specifikacije.

Ponudniki, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo, imajo 1 teden časa za odgovor na povpraševanje. Tega časovnega roka ni možno skrajšati.

Izbrano ponudbo dobite po elektronski pošti. Po prejetju ponudbe pripravite zahtevek, interno naročilo v sistemu Fiori. Navodila za pripravo zahtevka so tukaj.

Naročeno prevzamete pri Luku Saniću, soba 033, ki vas o prispeli opremi tudi obvesti.

Za vse ostale podrobnosti se obrnite na oddelčno tajništvo.