SERVIS

Servisira se računalniško opremo, ki je osnovno sredstvo FF.

Prosimo, ne prinašajte zasebnih računalnikov.

Izven garancije se servis izvaja v RC. Pri servisu izven garancije mora uporabnik pokriti stroške materiala. Tablic, zaslonov in prenosnikov, ki so izven garancije, se ne servisira.

Če imate vklopljen BitLocker nas o tem opozorite, ko prinesete računalnik na servis!

Pred servisom si, če je to tehnično možno, naredite kopijo podatkov. Za podatke ne odgovarjamo.

Če je oprema v garanciji (3 leta), servis v roku 45 dni opravi pooblaščeni serviser. Na čas izvajanja garancijskega servisa nimamo vpliva!