SERVIS

Servisira se namizno računalniško opremo, ki je osnovno sredstvo FF.

Prosimo, ne prinašajte zasebnih računalnikov.

Izven garancije se servis namiznih računalnikov izvaja v RC. Pri servisu izven garancije mora uporabnik pokriti stroške materiala.

Če imate vklopljen BitLocker nas o tem opozorite, ko prinesete računalnik na servis!

Pred servisom si, če je to tehnično možno, naredite kopijo podatkov. Za podatke ne odgovarjamo!

Če je oprema v garanciji (3 leta), servis v roku 45 dni opravi pooblaščeni serviser. Na čas izvajanja garancijskega servisa nimamo vpliva!

Samoplačniški servis

Tablice, zaslone, prenosnike in Mac PC, ki so izven garancije, samoplačniško servisirajo komercialni servisi.

RC ne priporoča nikogar. Če stroške krijete sami lahko izberete kogarkoli. Za samoplačniški servis, krit iz javnih sredstev, potrebujete vsaj dve ponudbi. Za bolj ugodno ponudbo v sistemu Fiori pripravite interno naročilo.

Če gre za starejšo opremo (več kot 4 leta) oziroma, če strošek servisa presega tretjino vrednosti predmeta, se samoplačniški servis odsvetuje.