Pravila UL

Informacijska sredstva

Vsa informacijska sredstva UL FF se prvovrstno uporabljajo le v službene namene. Ne glede na to se informacijska sredstva lahko uporabljajo v omejenem obsegu in razumnih mejah tudi v zasebne namene, vendar ne smejo posredno in neposredno ogrožati varnosti UL.

Delovne postaje se izven delovnega mesta ne sme puščati izven nadzora ali dajati v uporabo tretjim osebam brez vednosti zaposlenega.

Na računalnike v lasti UL FF je dovoljeno nameščati le licenčno programsko opremo. Uporabnik ne sme nameščati programske opreme brez vednosti Službe za informatiko FF.

Uporabnik lahko sam namesti programsko opremo samo iz preverjenih virov proizvajalca programske opreme. Za takšno namestitev je odgovoren uporabnik sam.

V primeru dvomov se mora uporabnik posvetovati s Službo za informatiko FF.

Z namenom varovanja informacijskih sredstev je treba vse nosilce podatkov in dostope do informacij ustrezno varovati.

Zaposleni morajo delovne postaje ob izhodih iz pisarne in ob koncu delovnega dne zaradi preprečitve dostopa nepooblaščenih oseb zakleniti oziroma ugasniti.

Uporabnik mora upoštevati varnostne ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno razkritje, spreminjanje, odstranitev ali uničenje informacij, še posebej, če so na nosilcih podatkov zaupni podatki.

Internet

Internet se uporablja v službene namene. Ne glede na to se informacijska sredstva lahko uporabljajo v omejenem obsegu in razumnih mejah tudi v zasebne namene, vendar ne smejo posredno ali neposredno ogrožati varnosti UL.