PODPIS VIZITKA

Število besed: 180
Čas branja: 1 min

Sledeči napotki so za Microsoft Office Outlook, macOS Mail in Mozilla Thunderbird.

Prijava na https://ulportal.uni-lj.si/urejevalnik_podpisov/default.aspx

Če vam je ime Janez Novak ima uporabniško ime obliko novakj@ff.uni-lj.si

Odpre se že izpolnjen obrazec, ki se ga po želji dopolni ali spremeni. Ko je vsebina zadovoljiva se klikne na pripravi podpis za kopiranje.

Odpre se novo okno, ki se ga izbere in…

Outlook

…in pritisne ctrl+a ter nato, ko je vse označeno z modro, še ctrl+c

DatotekaMožnostiPoštaPodpisiNov

Izbere se ime podpisa in nato s ctrl+v le tega kopira v urejevalnik.

Za to storitev je na voljo podpora v RC.

Mail

…in pritisne cmd+a ter nato, ko je vse označeno z modro, še cmd+c

PreferencesComposingSignaturesNew +

V zavihku Composing naj bo Message Format Rich Text.
Izbere se ime podpisa in nato s cmd+v le tega kopira v urejevalnik. Morebitno samodejno ponujeno vsebino se prvo zbriše.

Za to storitev je na voljo podpora v RC.

Thunderbird

Za poštni odjemalec Thunderbird se izbere Prenesi html kodo. S tem se na računalnik (Save File) shrani datoteka podpis.html

ToolsAccount SettingsAttach the signature from a file instead Chooseizbor podpis.html