SPREMEMBA GESLA

Število besed: 487
Čas branja: 3 min

Na fakulteti imamo dve domeni. JAVNA in UPRAVNA. Domena je centralizirani imeniški sistem pravic. Javni del zajema vse pedagoške kabinete, knjižnice, predavalnice in spletne storitve. Upravni del zajema skupne službe.

Vsi uporabniki so v javni domeni. Samo določeni uporabniki so tudi v upravni domeni. Uporabnik v javni domeni, s tehničnega stališča, ni enak uporabniku v upravni domeni, zato tudi gesla niso enaka oziroma so lahko različna.

Če pri spremembi gesla v ali javnem ali upravnem delu prihaja do težav naj se pomoč poišče v RC. VSE uporabnike vljudno naprošamo, da se potrudijo in geslo spremenijo sami, ker vas je 600+ in je vsake pol letno množično spreminjanje gesel dokaj obremenilno.

JAVNA domena – sprememba gesla

Geslo za javno domeno se lahko kadarkoli spremeni preko spletnega vmesnika za elektronsko pošto. Znotraj vmesnika se zgoraj desno izbere nastavitve (zobato kolo) in v meniju Možnosti. Na levi strani se pojavi meni: SplošnoMoj računSpremenite geslo. Povezava se nahaja desno spodaj znotraj zavihka.

Potrebno je vnesti trenutno geslo in dvakrat novo geslo. Novo geslo, dolgo najmanj osem znakov, mora biti kompleksno! To pomeni, da ne sme biti podobno trenutnemu geslu, mora vsebovati velike in male tiskane črke, številke in posebne znake. Geslo je veljavno 180 dni. Geslo se lahko tekom istega dneva spremeni samo enkrat.

Geslo se preko spletnega vmesnika lahko spremeni tudi, ko le to že poteče. Prijavi se z nazadnje aktualnim geslom, okno z vnosnimi polji za spremembo gesla se pojavi samodejno.

Ko se geslo spremeni ga je potrebno ponovno vnesti povsod kjer je v uporabi.

Če ima brskalnik geslo v spominu, kar odsvetujemo, mu je po spremembi prvo potrebno povedati naj ga pozabi.

V brskalniku Firefx je postopek ToolsOptionszavihek Privacy & Security Saved Logins…Remove

V brskalniku Internet Explorer je postopek OrodjaInternetne možnosti zavihek VsebinaSamodokončanje NastavitveUpravljanje gesel

JAVNA domena – prijava v storitve

Uporabnik Janez Novak se prijavi:

uporabniškoIme: novakj@ff.uni-lj.si
geslo:∗∗∗∗∗∗∗∗

Uporabniško ime sestoji iz priimekprvačrkaimena@domenačlanice. S članico je seveda mišljena Filozofska fakulteta, kot članica Univerze v Ljubljani, s krovno domeno uni-lj.si. Prijava s to obliko je ustrezna za računalnike v pedagoških kabinetih in knjižnicah, intranet, Eduroam, VIS, e–pošto, GC, Arnes AAI

UPRAVNA domena – sprememba gesla

Sledeče velja samo za nepedagoško osebje.

Geslo za upravno domeno se lahko kadarkoli spremeni tekom prijave v računalnik. Po prijavi v računalnik se pritisne ctrl+alt+del in izbere možnost Spremeni geslo. Potrebno je vnesti trenutno geslo in dvakrat novo geslo. Zahteve za novo geslo in ostale podrobnosti so enake kot v javni domeni.

S tem se spremeni geslo za prijavo v računalnik. Geslo za VSE OSTALO spada pod javno domeno.

UPRAVNA domena – prijava v storitev

Zaposleni v eni od skupnih služb (računovodstvo, kadrovska, referat…) ali tajništvu se prijavijo v računalnik nekoliko drugače:

uporabniškoIme: ffu\novakj
geslo:∗∗∗∗∗∗∗∗

Ta oblika služi samo prijavi v računalnik. Vse ostalo spada pod javno domeno. Če po prijavi v računalnik “ni ikon” je bila izvedena prijava v javno domeno, kar je neustrezno, saj ta ne nudi potrebnih pravic.