Računalniški center

ZAPOSLENI

dane

Dane Filippini

Vodja računalniškega centra, zadolžen za strežnike in omrežje, priskrbi ponudbe za naročilo računalniške opreme.
dane@ff.uni-lj.si, tel: 1081

uroš

Uroš Škrjanc

Izdelava in tehnično delovanje spletne strani FF, obvestila in novice, intranet, podpora pri rabi spletnih obrazcev.
uros@ff.uni-lj.si, tel: 1082

rok

Rok Huskić

Pomoč vsem uporabnikom, koordinacija servisa, zadolžen za računalnike na hodnikih in v knjižnicah, spletna podpora.
rok@ff.uni-lj.si, tel: 1465

albert

Albert Bračič

Pomoč vsem uporabnikom, zadolžen za računalnike v predavalnicah in računalniških učilnicah.
albert@ff.uni-lj.si, tel: 1083

mitja

Mitja Podreka

Administracija, raba in podpora sistema za E-učenje.
mitja@ff.uni-lj.si, tel: 1464

leo

Leopold Slak

Podpora za VIS - študentski informacijski sistem.
leo@ff.uni-lj.si, tel: 1080

student

Študent

Na letnem dopustu - Tannhäuser Gate.

epomoč

E-pomoč

Kadarkoli, kjerkoli, "karkoli" - spletna pomoč.
prijavanapak@ff.uni-lj.si

NAROČANJE

Kaj se dobi pri nas

Ko se naroča računalniško opremo v RC priskrbimo ponudbe. Ostale korake (izpolnitev naročilnice, papirologija) opravi naročnik.

Kdo pridobi ponudbo

Naročilo se odda osebno pri vodji RC - Dane Filippini, ali preko pošte dane@ff.uni-lj.si, oziroma tel: 1081

Dobro je vedeti

Koristno je, če se objektivno premisli, kakšne so potrebe dela, kaj vse se želi naročiti in koliko sredstev je na voljo.

Časovni potek

Ko je vse znano, se pošlje povpraševanje. Ponudniki, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo, imajo 1 teden časa za odgovor.

Po prejetju ponudb

O ponudbah obvestimo naročnika. Če naročnik ni dosegljivi gredo ponudbe v oddelčno tajništvo oziroma v oddelčni poštni predal.

Potrditev ponudbe

Po izbiri ponudbe le to podpišeta ali gospod Filippini ali gospod Škrjanc. O izbiri se naročnik lahko posvetuje z zaposlenimi v RC.

hobotnica

Echelon, TOR, Linux, Crypto, Syncthing, Signal...

eduroamwifi

Uporaba, Windows, Linux, Android, OS X...

prenosnik

Prijava, Virusi, Licence, Internet...

extron

Opremljenost, Modra Soba, Amfiteaterske, Bonton...

email

Exchange, IMAP, OS X, Podpis...

usb

Varnostna kopija, Podatki, Odgovornost...

tiskalnik

Delovanje, Servis, Priporočila...

ODDALJENA POMOČ

Način

Z uporabnikovo vednostjo se povežemo na računalnik in skupaj odpravimo težavo. Uporabnik mora biti dosegljivi na telefonu. Povežemo se preko ISL (klik).

Vzpostavitev

Desno zgoraj se izbere Join oziroma Vstopite v sejo. Sledi vpis številke, ki jo sporočimo mi. Klik na Connect, potrditev dovoljenja za nadzor nad računalnikom.

Izvedba

Potek dela je možno spremljati ves čas, saj bo viden na zaslonu. Uporabnik lahko povezavo kadarkoli prekine in/ali prevzame nadzor nad računalnikom.

SERVIS

Kaj je predmet servisa

Servisira se računalniško opremo, ki je osnovno sredstvo FF. O servisu govorimo, kadar je potrebno opremo fizično odpreti. Tablic, zaslonov in prenosnikov, ki so izven garancije, v splošnem ne servisiramo.

Izvajanje servisa

Če je oprema v garanciji (3 leta), servis v roku 45 dni opravi pooblaščeni serviser. Izven garancije se servis izvaja v RC. Tiskalnike servisira zunanji izvajalec. Pri servisu izven garancije mora uporabnik pokriti stroške materiala.

Nevšečnosti

Na čas izvajanja garancijskega servisa lahko vplivamo samo posredno. Morebitnim zagatam, glede podatkov, se uporabnik izogne z rednimi varnostnimi kopijami, vsaj tistih podatkov, ki so potrebni za sprotno delo.