NASTAVITEV IMAP

Število besed: 430
Čas branja: 3 min

Splošni podatki

Strežnik za dohodno (incoming) pošto je imap.uni-lj.si
Strežnik za odhodno (outgoing ali SMTP) pošto je smtp.uni-lj.si

Če vam je ime Janez Novak ima uporabniško ime obliko novakj@ff.uni-lj.si

Če program povpraša po dovoljenju, kot recimo za certifikat, se izbere pritrdilen odgovor.

Če pri pošiljanju program javi napako 5.7.1 Client does not have permissions to send as this sender, je težava v nastavitvah poštnega strežnika, s katerim upravlja Univerzitetna služba za informatiko helpdesk@uni-lj.si, tel: 01 2418 668

Microsoft Office Outlook

Ob prvem zagonu Outlook samodejno ponudi konfiguracijo računa. Če te konfiguracije ni, je pot do nje sledeča:

Datotekazavihek InformacijeNastavitve računazavihek E-pošta NovoRočna nastavitevPOP ali IMAP

Na naslednjem koraku se kot vrsto računa izbere IMAP.

Sledi vpis strežnika za dohodno pošto, odhodno pošto, uporabniškega imena in gesla.

Pod možnostjo Več nastavitev... se nastavi:

V zavihku Splošno se vnese poljubno ime računa. V zavihku Strežnik za odhodno pošto se izbere Strežnik za odhodno pošto (SMTP) zahteva preverjanje pristnosti, pri čemer naj bo izbrano tudi Uporabi enake nastavitve, kot jih ima strežnik za dohodno pošto. V zavihku Napredno naj ima strežnik IMAP vrsto povezave SSL in port 993, strežnik SMTP vrsto povezave TLS in port 587.

Za to storitev je na voljo podpora v RC.

Thunderbird

Odjemalec Thunderbird se dobi na spletnem naslovu https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/

Ob prvem zagonu se samodejno odpre okno z nastavitvami. Če Thunderbird ponudi nov poštni naslov se izbere možnost Skip this and use my existing email.

Sledi vnos imena, poštnega naslova in gesla. Nastavitve se potrdi s Continue.

Thunderbird bo skušal izvesti samodejno konfiguracijo, ki ne bo uspešna. Izbere se možnost Manual config. Odpre se novo okno z vnosnimi polji v katere se vnese podatke tako kot so vidni na sliki. Že v naprej samodejno ponujene vsebine v teh vnosnih poljih se prvo zbriše.

Nastavitve se potrdi z gumbom Done.

ToolsAccount SettingsCopies & FoldersPlace a copy in OtheremailPoslano

DraftsOsnutki

Uradna dokumentacija: https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird

Trojitá

Odjemalec Trojitá se dobi na spletnem naslovu http://trojita.flaska.net/

Ob prvem zagonu se samodejno odpre okno za nastavitev računa.

Na zavihku General se izbere Add. Sledi vnos osnovnih informacij, kot je ime in poštni naslov. Na zavihku IMAP se vnese strežnik za dohodno pošto, enkripcija TLS, port 993 in uporabniško ime. Polje za geslo lahko ostane prazno. Na zavihku SMTP se vnese strežnik za odhodno pošto, enkripcija STARTTLS, port 587, ter izbere možnosti Authenticate, Use IMAP Credentials in Save Outgoin Mail, pri čemer se za Sent Folder Name vnese Poslano.

Nastavitve se potrdi s Save.

Kadar se v odjemalcu briše pošto je ta sprva označena za brisanje. Oznaka je prečrtano besedilo. Pošto se dokončno zbriše preko menija IMAPExpunge.