ČEBULNI USMERJEVALNIK TOR

Število besed: 385
Čas branja: 2 min

Brskalnik TOR omogoča anonimno brskanje po spletu.

TOR ni 100% zanesljiv, izvor (Naval Intelligence in DARPA), ter glavni vir financiranja (vlada ZDA), sta vprašljiva. Mnenja o učinkovitosti so deljena. TOR je odprtokodna aplikacija. Kodo lahko vsak vidi in jo preveri, če ve kaj gleda.

Promet znotraj omrežja je kriptiran. IP, izvorno mesto uporabnika, ni znano, ko se povezuje na spletne strani. Povezava se vrši preko večih posrednikov. Vohljač vidi samo zadnjega posrednika, ko se ta poveže na ciljno destinacijo, ki je običajna spletna stran. Če ima vohljač pod nadzorom večje število zadnjih posrednikov lahko z “analizami prometa” pride do določenih zaključkov.

Povezava med zadnjim posrednikom in ciljno destinacijo ni kriptirana. Morebitne osebne informacije, ki niso bile posebej kriptirane, recimo tekstovno sporočilo, so vidne vohljaču. TOR poskrbi, da je izvorno mesto anonimno, samo to. Za ohranjanje ostale anonimnosti mora poskrbeti uporabnik.

Imamo Boštjana, Jakoba in Anjo. Boštjan ima vprašanje za Anjo, a noče, da to kdorkoli ve, kar lahko vključuje tudi Anjo. Boštjan gre do Jakoba in ga pošlje z vprašanjem do Anje. Jakob dobi odgovor in ga odnese nazaj k Boštjanu. Jakob je posrednik. TOR ima veliko Jakobov, ki se med sabo ne poznajo. Vsak pozna samo Jakoba, ki mu je prinesel vprašanje/odgovor in Jakoba, ki mu bo posredoval vprašanje/odgovor.

Če Boštjan postavi vprašanje na način, ki ga identificira, bo Janez, ki vleče na ušesa v bližnjem grmovju, vedel za koga gre! V nasprotnem primeru bo Janez vedel za vprašanje a ne bo vedel od koga je. Če Boštjan vprašanje “varno zavije”, bo Janez vedel samo to, da se nekaj dogaja v zvezi z Anjo in nič drugega. Janez gre seveda lahko do Anje s sodnim nalogom, tu je potem odvisno katere vse podatke Anja hrani in na kakšen način.

Brskalnik TOR se dobi na https://www.torproject.org/ Namestitev je preprosta.

TOR spletnih strani ne odpira tako hitro, kot običajni brskalniki. Nekaterih strani sploh ne bo odprl. Na večini strani ne bo možna prijava ali registracija. Google recimo, bo za vsako iskanje zahteval potrditev (captcha). Temu posledično se uporabi alternativo, kot je https://duckduckgo.com/

Za zagotovitev anonimnosti in varnejše rabe, se brskalnika TOR ne uporablja za prijavo v enake račune in spletne strani kot v drugih običajnih brskalnikih. Ko se povezuje preko TOR se ne uporablja enakih uporabniških imen in gesel kot v običajnih brskalnikih.

Uradna dokumentacija: https://www.torproject.org/docs/documentation.html.en