SINHRONIZACIJA DATOTEK

Število besed: 650
Čas branja: 4 min

Syncthing, https://syncthing.net/ je program namenjen kriptirani sinhronizaciji map in datotek med različnimi napravami. Naprimer med službenim računalnikom, domačim računalnikom, telefonom in prenosnim računalnikom.

Torej alternativa za Dropbox, Google drive, One drive, iCloud…

Nič ni oblačnega. Je samo jasno. Med napravami ni “oblaka”, ni posrednika. Prenos podatkov je neposreden iz naprave na napravo.

Program nima klasičnega uporabniškega vmesnika, upravlja se ga v spletnem brskalniku preko naslova http://localhost:8384/ Localhost ali 127.0.0.1

Pomembno pravilo

Prvo vedno sinhronizacija, šele nato spreminjanje in urejanje datotek. V nasprotnem se lahko povozi že spremenjene (a še ne sinhronizirane) datoteke na drugem računalniku. Pred izklopom naprave je le to potrebno sinhronizirati z vsaj eno drugo vklopljeno napravo.

Dodajanje nove mape

Z zagonom programa se ustvarijo kriptografski ključi. Mapo se doda s klikom na Add Folder. Folder Label (oznaka za mapo) in Folder ID sta poljubna. Kot folder path se vnese pot do mape na trdem disku. Če že obstajajo dodane naprave, se izbere s katero napravo naj se deli novo mapo. Če drugih naprav še ni se to uredi naknadno. Za File Versioning se določi Trash Can File Versioning, pri čemer naj bo Clean out after 60 dni. Save.

Trash Can File Versioning pomeni sledeče: na napravi A se izbriše datoteka, to dejanje se sinhronizira na napravo B, kjer gre izbrisana datoteka v skrito mapo .stversions in tam ostane 60 dni, na kar se trajno izbriše.

Na drugih napravah mora obstajati mapa z identičnim Folder ID. To je pomembno. Mapa ima lahko drug label in seveda pot, ampak Folder ID mora biti enak. Folder ID programu Syncthing pove katere mape se med seboj sinhronizirajo.

V sinhronizacijo so vključene vse podmape in datoteke. Mapa je sinhronizirana, ko je oznaka na mapi in vseh aktivnih napravah enaka Up to Date.

Dodajanje nove naprave

Pod Actions se izbere Show ID. Prikažeta se dve polji. Gornje ima osem sklopov po sedem znakov, ki se jih lahko označi in kopira. Drugo polje je QR koda. Oboje je Device ID, ki se ga rabi za dodajanje te naprave na drugi napravi in obratno. QR koda služi dodajanju naprave na telefon. Da se lahko dve napravi med sabo povežata morata vsebovati device ID druga od druge. Enako velja za tri naprave, štiri naprave…

Seveda ni nujno, da so vse naprave med sabo povezane. Naprava A je recimo povezana z napravo B. Naprava B pa je povezana s C, D in E. Tako bo naprava A imela vse podatke od naprav C, D in E (in obratno) navkljub temu, da ni neposredne povezave, če si seveda vse naprave delijo enak Folder ID. Naprave si med sabo lahko delijo različne mape. Naprava B je sicer v tem primeru šibka točka.

S klikom na Add Remote Device se doda novo napravo z vnosom ID naprave, ki se jo želi dodati. Ime pod katerim bo naprava vidna je poljubno. V zavihku Sharing se za obstoječe mape določi katere se delili s to napravo. Save.

Z dodajo naprave A na napravi B, se na napravi A pokaže obvestilo, da do nje želi dostopati nova naprava, na kar se na napravi A odobri povezavo in s tem avtomatično doda napravo B.

Vsako napravo je možno naknadno urejati preko gumba Edit (klik na ime naprave).

Če se napravo označi kot Introducer bo delila Device ID vseh ostalih naprav, ki si delijo isti Folder ID. Na napravi A dodamo napravo B kot introducer, pri čemer si naprava A in B delita mapo s Folder ID agnosco. Naprava B, ki je dodana kot introducer, si agnosco deli tudi z napravo C in D, zato bo Device ID od naprav C in D posredovala napravi A in obratno.

Ko je program aktiven je na zaslonu računalnika “črno okno” v katerem se nekaj izpisuje. To okno mora ostati odprto. Lahko se ga minimizira, vendar naj bo odprto. Če se zapre to okno se hkrati zapre program.

Za vse ostale podrobnosti je na voljo uradna dokumentacija: http://docs.syncthing.net/