IZDELAVA ARHIVA

Število besed: 274
Čas branja: 2 min

USB

Uporaben in cenovno dostopnen medij je zunanji 2,5’ disk. Tega se priklopi preko USB vhoda na zadnji strani računalnika. Vsak operacijski sistem bo medij samodejno zaznal in mu dodelil pogon oziroma priklopno točko. Podatke se na medij prenese z ukazom KopirajPrilepi. Tako so podatki hkrati na računalniku in zunanjem mediju. To je najbol enostaven in še vedno zanesljiv način za izdelavo arhiva, zato se ga svetuje vsem uporabnikom.

Zunanji medij naj ne služi zgolj kot samo dodatni prostor, kadar je diskovna kapaciteta računalnika polna. Hranjenje podatkov samo na enem mestu je nesmiselno. Podatki naj bodo hkrati vedno na najmanj dveh mestih.

Če je potrebno se lahko v RC demonstrira izdelava arhiva na USB medij.

Sinhronizacija

Kadar je potrebno podatke deliti med večimi napravami se uporabi sinhronizacijo, kar zagotavlja tudi arhiv, saj se isti podatki hkrati nahajajo na več različnih mestih. Večini poznana oblačna storitev, ki to zagotavlja, je Dropbox. Za bolj vešče so na voljo tudi alternative, kot je Syncthing.

NAS

Bolj učinkovit, dražji in zahtevnejši sistem je NAS–Network Attached Storage (mrežni disk). NAS sestoji iz ohišja v katerem sta najmanj dva diska. V najbolj osnovnem primeru se podatki zapisujejo na oba diska hkrati, kar pomeni RAID 1 ali mirror. Tako v primeru okvare enega od diskov ne pride do izgube podatkov.

Pri večjih kapacitetah se za varnost podatkov svetuje RAID 6, pri čemer se za posamičen RAID 6 sklop priporoča do največ deset diskov, kjer sočasno lahko odpovesta katerakoli dva diska brez izgube podatkov.

NAS se dodeli mrežni naslov, dosegljiv je preko SMB ali NFS, od zunaj preko domačega VPN, ali recimo oblačnih nastavitev. Specifična konfiguracija za NAS je odvisna od proizvajalca.