ARHIV ePOŠTE

Število besed: 405
Čas branja: 2 min

Sledeča navodila so za Microsoft Office Outlook, macOS Mail in Thunderbird. Opisujejo kako se prenese pošto s strežnika na računalnik. S tem se sprosti prostor na strežniku. S kopijo prenešene pošte se nato ustvari arhiv.

Outlook

V odjemalcu Outlook se arhiv izvede s pomočjo osebnih map (personal folder), na računalniku se ustvari datoteka, v katero uporabnik premakne pošto s strežnika.

Datotekazavihek InformacijeNastavitve računazavihek Podatkovne datoteke Dodajvpis imenapotrditev

Tako se doda novo osebno mapo. Vsaka osebna mapa ima lahko dodatne podmape. Z desnim klikom na ime podatkovne datoteke se odpre meni, preko katerega je možno dodati podmape. Pošto s strežnika se v osebno mapo prenese z drag and drop načinom, torej klikni in povleci na želeno osebno mapo ali podmapo.

Za izdelavo arhiva osebnih map uporabnik poskrbi sam. Osebne mape, s končnico pst, se nahajajo v mapi Dokumenti in podmapi Outlookove datoteke. Celotna pot je C:\Users\novakj\Documents\Outlookove datoteke. Pred pričetkom kopiranja osebnih map mora biti Outlook zaprt!

Za vnos arhivske osebne mape se v odjemalcu Outlook ustvari novo osebno mapo z identičnim imenom in program zapre. Že obstoječo arhivsko osebno mapo se kopira in z njo prepišete na novo ustvarjeno mapo.

Če obstajata dve mapi (A in B) od katerih ima mapa B vso pošto, ki jo ima mapa A, hkrati pa ima mapa B dodatno pošto, se zapre Outlook in z mapo B prepišite mapo A. Mapa B mora imeti enako ime kot mapa A.

Za to storitev je na voljo pdopora v RC.

Mail

MailboxNew MailboxLocation = On My Macvnos imena potrditev

Tako se doda novo mapo. Ustvari se lahko več map, katerih vrstni red se spreminja z drag and drop principom. Na enak način se ustvari podmape, uporabnik povleče eno mapo v drugo, in prenos pošte s strežnika v mapo.

Z “desnim klikom” na ime mape se odpre meni, kjer se izbere Export Mailbox…. Sledi določitev kje na disku bo datoteka, z enakim imenom kot mapa in končnico mbox. To datoteko uporabnik kopira na zunanji medij.

Za vnos mape se izbere FileImport MailboxesApple Mail Continueizbor mbox datoteke

Za to storitev je na voljo pdopora v RC.

Thunderbird

V odjemlacu Thunderbird se z desnim klikom izbere Local Folders in nato New Folder…. Vsaki mapi se lahko doda podmape.

Pošto s strežnika se v mapo prenese z drag and drop načinom.

Varnostna kopija se uredi s kopijo celotnega profila. Pot do profila je C:\Users\novakj\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles. Znotraj se nahaja mapa ime.default. To mapo se kopira na zunanji medij.